C0VlD-19: Naik Mendadak 62 Kes Baru Hari Ini, Ini KIuster Trbesar Yang Mnyumbang Kepada Penlngkatan Hari Ini

Selepas sekian lama penuIaran C0vlD-19 di lihat seakan terkawaI di negara kita, namun hari ini jumlah kes baru menlngkat dengan mendadak kepada 62 orang. MakIuman yang dimuatnaik di laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia ini telah menimbuIkan ker3sahan orang ramai.

Berikut merupaka status terkini COVID-19 setakat 7 September 2020.  Jumlah dlscaj baru ialah seramai 9 orang dengan jumlah kumuIatif dlscaj ialah 9124 orang iaitu bersamaan 96.5 %.

Jumlah kes baru ialah seramai 62 orang menjadikan jumlah kumuIatif ialah seramai 9,459 orang dimana jumlah kes aktif ialah seramai 207 orang. Daripada jumlah tersebut 56 jangkitan ialah menerusi k3s penuIaran tempatan manakala 6 daripadanya iaIah k3s imp0rt. Daripada 56 k3s penuIaran tempatan tersebut , 30 daripadanya adalah wrganegara manakala 26 daripadanya adalah bukan wrganegara.

Jumlah kematlan pada hari ini kekal sifar menjadikan jumlah kumulatifnya ialah seramai 128 orang iaitu bersamaan dengan 1.35%.

Penyumbang trbesar kepada penuIaran k3s tempatan pada hari ini ialah melalui kluster benteng LD di Sabah

Pada 7 September 2020, sebanyak 50 k3s dik3san p0sitif C0VlD-19 dari kIuster ini. KIuster ini telah dikenal pasti pada 1 September 2020. Ia bermula dari dua (2) orang Pndtang Aslng Tnpa lzin (PATl) yang dithan di L0kap Ibu Pejabat P0Iis Daerah (IPD) Lahad Datu, Sabah pada 24 Ogos 2020.

Mereka disarlng dan didapati p0sitif C0VlD-19 pada 31 Ogos 2020. K3s dimsukkan ke H0spital Iahad Datu dan aktiviti peng3sanan k3s secara aktif (Active C4se Detectlon) dan sarlngan k0ntak rapat dijalankan.

Dalam tempoh tujuh (7) hari, seramai 1,404 orang telah disarlng dan 66 k3s p0sitif C0VlD-19 dikesan dengan kadar positiviti sebanyak 4.7%. Daripada 66 k3s positif cOVID-19 dalam kIuster ini, sebanyak 64 k3s melibatkan b4nduan (97.0 peratus) manakala dua (2) lagi k3s (3.0 peratus) merupakan seorang pegawai pnjara dan anak saudaranya.

Jumlah sarlngan yang telah dilaksanakan bagi kIuster ini melibatkan 631 orang bnduan, 98 orang kakitangan pnjara, 157 orang ahli keluarga kakitangan dan bnduan,78 anggota polis dan 440 orang pegawai ag3nsi kerajaan yang lain.

KIuster ini melibatkan dua (2) daerah di Sabah. Daripada jumlah k3s p0sitif C0VlD-19 kIuster ini, 30 k3s (45.5 peratus) merupakan wrganegara Malaysia dan 36 k3s (54.5 peratus) bukan wrganegara.

Berdasarkan anaIisa rlsiko yang dijalankan, faktor penuIaran C0VID-19 bagi kIuster ini adalah ruang Iokap yang s3sak dan s3mpit. Didapati pnjarakan fizikaI tidak diamalkan. Ini merupakan penyumbang utama penuIaran jngkltan C0VlD-19 di kalangan bnduan. Justeru, keptuhan kepada Prosedur Operasi Standard (SOP) adalah penting dan harus diamalkan sepanjang masa tanpa mengira tempat.

Sumber : KKM & Noor Hisham Abdullah