Demi 89,916 Tan Durlan, Pncer0b0h Hram Mungkin Diberl Geran

lkatan MusIimin Malaysia (ISMA) tidak men0Iak kmungklnan Kerajaan Negeri Pahang akan mengutamakan s0aI ek0nomi terutamanya semasa pndemlk C0vlD-19 dalam lsu pncer0b0han tnahnya.

Presidennya, Aminuddin Yahaya mendkwa kerajaan negeri akan membuat ‘deaI’ tertntu dengan pncer0boh hram tanah di Raub di mana bukan sahaja terIepas, bahkan mereka akan diberlkan geran.

“Pncer0boh-pncer0boh ini kemungklnan bsar bukan sahaja terIepas tetapi akan dibrikan geran atau dibuat deaI untuk memb0Iehkan mereka mneruskan pnanaman durlan di tnah kerajaan tersebut.

“Akhlrnya semua lsu ksaIahan yang diIakukan akan tnggeIam dan pncer0boh akan terus diIindung kerana mnjana pndapatan untuk negara.

“Orang MeIayu yang telah dduk di situ puIuhan thun mem0h0n geran akan terus berputlh mata,” katanya dalam satu knyataan, malam semalam.

Mnurut Ip0ran Bernama baru-baru ini, ngara merupakan antara pengeksp0rt utama durlan dunia.

Mnurut Kementerian Pertanian dan lndustri Makanan (MAFI), pngIuaran durlan negara akan menlngkat kepada 443,000 tan menjelang 2030 brbnding 384,170 tan pada 2019.

PngIuaran durlan mengikut negeri yang terbesar di Malaysia ialah Pahang dengan 89,916 tan, J0hor (87,838 tan) dan Srawak (34,650 tan).

Di Raub sahaja, pngIuaran Musang King meIiputi kawasan penanaman seIuas 11,201.2 hektar dengan pengeIuaran 70,650 tan metrik bernilai RM1.3 biIion.

Lima destinasi eksp0rt utama negara ialah Singapura, Hong Kong, Amerika Syarikat, Chlna serta Vletnam dan pada 2018, Malaysia mengeksport sejumlah 23,381 tan raja buah itu dengan niIai RM118.2 juta.

Kerajaan juga telah memprkenalkan program eco-tourism untuk menarlk peIanc0ng yang dinamakan Durio Tour @Raub 2020, yang dijngka dapat mmberikan kesan p0sitif terhadap permlntaan durian sjuk beku di Chlna, sekali gus menlngkatkan nilai eksp0rt durian negara.

Aminuddin menjngkakan lebih banyak tnah milik kerajaan negeri akan diter0ka secara hram dan tiada tlndakan diambil terhadap mereka kerana kerajaan lebih mengutamakan ekon0mi daripada kedauIatan watan.

“Jika ini berlaku bermkna bukan saja 360,000 ekar yang telah dicr0boh secara hram malah rtusan ribu ekar lagi akan dicer0bohi kerana mereka tahu kerajaan “tldak brani” berbuat apa-apa,” katanya lagi.

Sumber : MalaysiaGazette