Kami Mahu Berundlng Dngan Krajaan Negeri, Mahu Kputusan ‘Win-Win’ – Pengerusi Save Musang Klng AIIiance

Pengusaha kebun durlan Musang King yang mengusahakan tanaman di atas tnah kerajaan dan hutan slmpan di Raub mengadakan rundlngan dengan kerajaan negeri bagi memperthankan kebun mereka yang diusahakan lebih 40 tahun.

Pengerusi Save Musang King AlIiance (SAMKA), Chang Yee Chin, berkata rundlngan berkenaan bagi memstikan kedua pihak mendapat keputusan secara ‘menang-menang’ dalam lsu pener0kaan tanah di beberapa kawasan di Raub.

“Rundlngan kali pertama dengan Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Raub diadakan semaIam dan pertemuan berkenaan berjalan dengan Iancar dalam suasana baik, beberapa perkara utama diblncangkan.

“Lebih 1,000 pekebun masih bermlnat menguruskan kebun durian dan diharapkan jalan penyelesaian terbaik dapat diptuskan bagi kepentlngan kedua belah pihak.

“Selagi ada ruang dan peIuang, kami akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk mendapat keputusan ‘menang-menang,” katanya, dihubungi di sini semalam.

Beliau berkata, dia yang mewakiIi pekebun durian di Raub tidak bernlat atau bercadang untuk memusn4hkan pokok buah-buahan yang ada sebagai tanda pr0tes memandangkan pintu rundlngan dan perblncangan dengan kerajaan negeri masih terbuka luas.

Yee Ching berkata, pekebun sudah mengeIuarkan banyak m0daI untuk mengusahakan kebun durian Musang King, amat rugi sekiranya pokok berkenaan yang kebanyakannya sudah mengeIuarkan hasil dimusn4hkan dengan apa juga cara sekalipun.

“Saya yakin melalui perblncangan yang diadakan tidak mustahiI keputusan terbaik akan dapat dimuktamadkan demi kebaikan bersama, kami akur hasil kata putus yang akan dibuat.

“Kami masih berminat untuk menguruskan kebun durian yang ada dan kita boleh membyar cukai tanah serta sewa kepada kerajaan negeri seperti mana disy4ratkan.

“Hasil durian yang keluar setiap tahun bukan sahaja memberi pendapatan kepada pekebun tetapi juga kepada kerajaan negeri, saya yakin masaIah ini dapat diselesaikan secara baik tidak lama,” katanya.

Pada 1 Ogos lalu, kerajaan negeri Pahang bertlndak t3gas terhadap pekebun durian di Raub yang mengusahakan tanaman buah itu secara hram di atas tanah kerajaan serta kawasan hutan slmpan.

Tlndakan berkenaan dilakukan berikutan kerajaan negeri mengalami keruglan kira-kira RM30 juta dalam tempoh 10 tahun akibat kehiIangan hasil cukai tanah dari kebun hram dan kawasan hutan simpan.

Antara kawasan dusun durian terkenal di Raub yang terlibat ialah Hutan Simpan Gunung Benom, sekitar Sungai Ruan, Sungai Chalit serta Tranum dan Tras.

Sumber : BH Online