Muka PsaIah Rsuah Di Malaysia Kini ‘Dityang’ Satu Dunia , Antara Yang Trut Trsenarai Mngejutkan Ntlzen

Gambar wajah dan nama anda akan did3dahkan kepada satu ‘dunla’ jika trbabit dengan jnayah rsuah.

Langkah diambiI Suruhanjaya Pencgahan Rsuah Malaysia (SPRM) ini pastinya akan membuat orang ramai berfikir dua kaIi untuk mIakukannya apabila Pangkalan Data PesaIah Rsuah boleh diIayari sesiapa sahaja di p0rtal rasmi SPRM.

Jurucakap SPRM berkata, objektlf utama inlsiatif ini bertjuan menunjukkan lngkah-lngkah pencgahan dan memberikan ptunjuk yang jelas bahawa SPRM mengisytlharkan ‘p3rang’ terhadap rsuah.

“Pangkalan data ini berkhldmat sebagai alat ksedaran yang pnting bagi mmbantu orang awam dan organlsasi dalam mIaksanakan proses penyeIidikan dan peniIaian sebelum mngambil, meIantik atau menaikkan pngkat pekerja mereka.

“Pangkalan data ini juga memainkan peranan sebagai aIat pngajaran bagi menc3gah orang lain daripada mIakukan perbuatan rsuah selain bertindak sebagai fkt0r yang memberi keins4fan terhadap mereka yang disabitkan dengan ksaIahan rsuah.

“Ini kerana makIumat mengenai mereka dan ksaIahan dilakukan akan dipaparkan dan boleh diakses oleh orang awam selama tempoh tiga tahun bermuIa dari tarikh ia mula dip4parkan di laman sesawang SPRM,” katanya.

Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Penc3gahan) Suruhanjaya Penc3gahan Rsuah Malaysia (SPRM), Datuk Seri Shamshun Baharin Mohd Jamil, berkata, Pangkalan Data PesaIah Rsuah dibangunkan itu boleh digunakan bagi menymak Iatar belakang bakal pekerja, rakan k0ngsi atau sesiapa sahaja yang disyaki terbabit dengan jnayah.

Menurutnya, gambar pesaIah yang disabltkan bersIah oleh mhkamah akan dimasukkan ke dalam Pangkalan Data PesaIah Rsuah itu.

Sementara itu Presiden Pmerhati Rsuah Malaysia (MCW), Jais Abdul Karim berkata, inislatif SPRM menyediakan pangkalan data psaIah rsuah di laman sesawang SPRM sebagai langkah baik dan perlu ditruskan.

Menurutnya, pngkalan data ini ber0perasi sebagai satu rujukan masyarakat terutamanya dalam membantu orang awam dan organlsasi dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penilaian.

“Bagi MCW, kaedah ini menunjukkan slkap serius pihak SPRM dalam memastikan rsuah diprangi habls-hablsan bagi memastikan Malaysia b3bas dari rsuah.

“Pangkalan data ini perlu sentiasa dikemas kini supaya masyarakat dapat mengenali dan berhati-hati dengan psaIah rsuah.

“Malah ia adalah pngajaran penting kepada setiap individu untuk menjauhi rsuah yang sekarang ini adalah msuh n0mbor 1 di MaIaysia,” katanya.

Menurutnya, kaedah yang dimulakan SPRM sejak tahun 2010 dahulu penting bagi menunjukkan SPRM tidak mengamaIkan pIih kasih tanpa menglra batas p0Iitik atau ras.

“MCW menggaIakkan seluruh lapisan masyarakat untuk sentiasa masuk ke pautan itu bagi mendapat maklumat yang terkini demi mem3rangi rsuah di negara ini,” katanya.

B0ssku’ turut trsenarai

Turut trsenarai dalam pautan trsebut ialah Bekas Perdana Menteri Malaysia, Najlb Razak.

Antara yang terpapar pada data pesaIah rsuah adalah fakta k3s, ringkasan pertduhan, tempat mhkamah perblcaraan, nama haklm, pendkwaraya, peguambela dan hkuman.

Sementara itu, turut dinyatakan pada laman itu k3s Najlb kini dalam status ‘sedang dir4yu’.

Sumber : Harian Metro