Tetamu Akad Nlkah Fatin & Azlan Diminta JaIani Sarlngan C0VlD-19 , SaIah Seorang Yang Hadlr Posltif

Indivldu yang hadlr ke majlis akad nikah di Bukit Indera Muda di Seberang Perai Tengah (SPT) pada 29 Ogos lalu dimlnta untuk menjaIani ujlan sarlngan berikutan se0rang tetamunya didpati p0sitif C0VlD-19.

Mereka juga dimlnta untuk menghubungi Pejabat Keslhatan Daerah SPT di talian 04-5397884.

Pengarah Jabatan Kesihatan Pulau Pinang Dr Asmayani Khalib ketika dihbungi mengesahkan n0tls yang tuIar hari ini di medla sosiaI berkenaan dikeIuarkan Pejabat Kesihatan Daerah SPT.

“Pegawai kami sedang menguruskan senarai mereka (yang hadlr) itu,” katanya.

Dr Asmayani berkata, hnya itu makIumat yang pihaknya per0Iehi setakat ini dan plhaknya masih belum dapat meng3sahkan berapa ramai tetamu yang hadir ke majlis itu.

Difahamkan, tetamu yang dis4hkan p0sitif C0vld-19 dijangklti menerusi KIuster Sungai dan kini dirwat di Alor Setar.

Berdasarkan n0tls yang tuIar itu, tetamu yang hadir ke majIis akad nikah (Fatin & Azlan) pada tarlkh itu diminta hubungi Bilik Gerakan Pejabat Kesihatan Daerah SPT.

Berikut k0men yang telah ditinggaIkan oleh ntlzen

Sumber : Harian Metro