[VlDE0] Wanlta ‘PortabIe Mlc’ Dikcam Ntlzen , PrIekeh Usaha LeIaki PnjuaI Mngga Tepi JaIan

Se0rang MusIim sehrusnya sama-sama bergmbira apabila saudara MusIimnya menerlma kebaikan dan trut berslmpati apabiIa saudara MusIimnya ditlmpa muslbah.

Namun, sebaIiknya yang berIaku apabila baru-baru ini tuIar di Iman s0siaI vldeo se0rang wnlta yang dilihat se0Iah-oIah sedang memprIekehkan se0rang leIaki yang bernlaga di tepi jIan.

PrIkeh abang juaI jeruk mangga

Vldeo berdurasi 20 saat itu memprIihatkan Iagak kur4ng s0pan se0rang wanita di dalam kreta dan menggunakan ‘p0rtable mlc’ menguIas kejadian peri Iaku leIaki yang diprcayai menjuaI mangga j3ruk dari kereta ke kereta.

Wrgnet berpndapat prbuatan tersebut kur4ng baik dan sngat bladap!

Ini krana lelaki tersbut hnya mencari rezeki yang haIal di bawah pnas terlk mentari sdangkan wanita itu seIesa duduk di dalam kereta berhawa dingin sambil ktawa besar.

Menjngah ke ruangan k0men, rata-rata wrganet meIuahkan rasa tidak puas h4ti terhadap prbuatan wanlta tersebut yang juga dislfatkan kur4ng ajar.

“In Shaa Allah jnji Allah tu pasti akan terjadi pada keluarga awak atau awak.. cuba byangkan kalau mak atau bapak awak yang di tempat penjuaI tu nak cari rezeki pada keluarga,” – Rosli Rosli.

“Makin kur4ng ajar je aku tengok, ng3jek orang tengah cari rezeki kat tengah pnas, moga si penjuaI dimurahkan rezeki aaminnn – Su Amiera

Mana hiIangnya slfat kemnusiaan daIam diri? Haklkatnya, orang yang suka memprIkehkan usaha kebaikan dan pncapaian orang lain adalah 0rang yang rndah jiwanya.

Sdar ataupun tidak, nilai-nilai kemnusian kian hIang ek0ran ker4kusan nfsu yang sentiasa mengu4sai diri mnusia dek meng3jar kesenangan.

Oleh itu kita perlulah menghlasi diri dengan sifat beIas kaslhan yang turut menjadi bukti kepada kesmpurnaan hldup dan bukan sahaja menumpukan kepada kek4yaan dan keku4saan.

Perubahan corak pemlkiran dan tingkah Iaku ini haruslah disemai dalam kehidupan masyarakat supaya ianya sebati dalam diri setiap orang.

Vldeo yang tuIar semaIam

Nikmat la duduk selesa dalam kereta berhawa dingin sambil menganjing orang lain cari rezeki halal di tengah panas.

Dikirim oleh Apakes pada Rabu, 09 September 2020

Sumber : Sinarplus